În atenţia celor care au susţinut examene în sesiunea excepţională!

In by Ioan Fodorut0 Comments

HOTĂRÂREA BIROULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al UTC-N Nr. 74/18.09.2012

In conformitate cu HBCA nr.40/17.07.2012,HCA nr.62/11.09.2012 şi HCA nr.68/11.09.2012, în sesiunea excepţională de consultaţii şi
restanţe din perioada 17.09-19.09.2012:

-Studenţii se pot înscrie la maxim 2 examene;
Taxele achitate nu se returnează în cazul neprezentării la examen.

Având în vedere că s-au identificat studenţi care nu au respectat aceste prevederi şi care:
-Au plătit mai mult de 2 examene;
-S-au prezentat la mai mult de 2 examene;
-Au promovat mai mult de 2 examene,

Biroul Consiliului de Administraţie, întrunit în şedinţa ordinară din 18.09.2012, hotăreşte:
1. Se vor lua în evidenţă doar 2 note pentru sesiunea mai sus menţionată.
2. Studenţii aflaţi în una din aceste situaţii se vor prezenta la secretariatele facultăţilor până în data de 24.09.2012, unde vor
depune o cerere în care vor preciza, care sunt cele 2 note ce vor fi luate în evidenţă, restul vor fi anulate.
3. In cazul în care studenţii nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei, conducerea facultăţilor implicate îşi rezervă dreptul de
decizie.
4. Operarea modificărilor în cataloagele electronice se va realiza de către secretariate, cu acordul cadrelor didactice.

Facultăţile şi Departamentul Informatic vor duce la îndeplinire
Hotărârea Biroului Consiliului de Administraţie.

RECTOR,
Prof. Dr. Ing. Aurel VLAICU

Hotararea originala poate fi gasita AICI!

Find me on

Ioan Fodorut

Președinte at OSUT Cluj-Napoca
Student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Find me on

Leave a Comment