Acordare burse 2012 – 2013

In by Ioan Fodorut8 Comments

Începând cu anul universitar 2012 – 2013 va intra în vigoare regulamentul de burse aprobat de către Senatul UTC-N în decembrie 2011. Principala modificare adusă la acest regulament este posibilitatea cumulării bursei de ajutor social cu celelalte tipuri de burse (conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011).

Regulamentul de acordare a burselor se poate gasi AICI.

Tipurile de burse ce se pot acorda sunt:

  • de performanţă
  • de merit
  • de studiu
  • de ajutor social

Bursele de performanţă, de merit sau de studiu se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat, curs de zi, buget, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar bursele sociale se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat bugetat, în funcţie de veniturile lunare pe membru de famile/personale sau a susţinătorilor legali.

Bursa de performanţă se atribuie studenţilor de la licenţă şi masterat, începând cu anul II de studiu, care realizează minimum media 9,50 pe toţi anii de studiu.

Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de licenţă, începând cu anul II de studii, dacă în anul precedent sau după sesiunea din iarnă (pentru bursierii semestrului II) au realizat cel puţin media 9.50. Pentru studenţii masteranzi se oferă începând cu semestrul al II-lea al anului de studiu, dacă după primul semestru au realizat media 9.50.

Bursa de studiu se poate acorda studenţilor integralişti, de la învăţământul de zi, licenţă şi master, în funcţie de rezultatele obţinute în anul universitar precedent (pentru semestrul I) sau în sesiunea de iarnă (pentru semestrul II), dacă au realizat cel puţin media 8.00, indiferent de venit, şi dacă nu au bursă de performanţă sau de merit. Pot primi bursă de studii începând cu anul II, studenţii care au media sub 8,00 – dar nu mai mică de 7.00 şi care realizează un venit mediu pe membru de familie mai mic de ½ din salariul mediu net pe economie.

Bursa de ajutor social se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi buget, licenţă şi master după cum urmează:

  •  studenţii integralişti în anul precedent, care nu beneficiază de bursă de studiu sau de merit, a căror familie realizează, pe ultimele trei luni, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim pe economie (pe anule 2011 a fost de 510 RON).
  •  studenţilor cărora li se atestă calitatea sa sau a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou Martir” cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite;
  •  studenţilor orfani de ambii părinţi;
  •  studenţilor aflaţi în evidenţa medicului de familie cu următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, boli psihice dispensarizate, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică agresivă, glaucom, miopie forte, boli imunologice, SIDA (infestare cu HIV);
  •  studenţilor proveniţi din case de copii sau centre de plasament familial;
  •  studenţilor care suferă de sindromuri de malabsorbţie grave.

Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional – bursa socială ocazională (mai multe detalii la Art 5.7)

Mai multe informaţii exacte despre actele necesare şi perioada de depunere a acestora vor fi comunicate de către conducerile facultăţilor după începerea anului universitar.

Find me on

Ioan Fodorut

Președinte at OSUT Cluj-Napoca
Student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Find me on

Leave a Comment