Adunarea generala a studentilor din Europa 2015 va fi in Cluj-Napoca

In by 0 Comments

OSUT Cluj ca şi membră a Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenteşti din România, va aduce la cunoştinţă că valoarea și importanța mișcării studențești din România a fost încă o dată confirmată la nivel internațional prin alegerea ANOSR, cu unanimitate de voturi, ca gazdă a Adunării Generale a European Students’ Union din 2015! Liderii studenților din Europa vor fi prezenți în 2015 la Cluj-Napoca, Capitala Europeană a Tineretului 2015, pentru a lua decizii legate de dezvoltarea Spațiului European al Învățământului Superior și pentru a discuta problemele cu care se confruntă studenții din statele europene.

Adunarea Generală a ESU este cel mai important eveniment studențesc desfășurat la nivelul continentului european, adunând laolaltă reprezentanții studenților din 39 de țări. ANOSR reprezintă vocea studenților români în ESU din anul 2002, confirmând în repetate rânduri importanța sa la nivel european prin implicarea în dezbaterile pozițiilor ESU, prin sprijinul oferit altor federații naționale sau prin desemnarea unor delegați care au fost aleși în structurile de conducere ale ESU.

anosr

Leave a Comment