Alegerile Pentru Studenții Reprezentanți 2017

In INFO studenti by Ioan Fodorut0 Comments

Dragi colegi,

În conformitate cu regulamentele în vigoare, în perioada următoare organizațiile studențești semnatare a Convenției Organizaților Studențești din UTC-N organizează alegeri parțiale pentru completarea locurilor vacantate pe parcursul acestui an universitar.

Calendarul de desfășurare al alegerilor:

31 octombrie – 3 noiembrie, ora 23:59 – depunerea candidaturilor la adresa alegeri.studenti.rep[email protected], care conține următoarele:
– numele complet, facultatea, specializarea, anul de studiu, funcția pe care dorești să candidezi;
– scrisoare de intenție;
– declarație de neapartenență politică;
– un CV în format Europass.

4 noiembrie  – 7 noiembrie, ora 23:59 – campanie electorală

8 noiembrie – desfășurarea alegerilor

9 noiembrie – afișarea rezultatelor

Cum votez?

Studenţii care votează se legitimează pe baza cărţii de identitate, a carnetului de student, a paşaportului sau a oricărei alte legitimaţii cu poză cu ștampila facultății și ștampilat la zi.

Candidații au dreptul de a își susține candidatura și de a întreprinde o campanie electorală înainte de data alegerilor. În ziua alegerilor, candidaţilor și susținătorilor acestora le sunt interzise orice acţiuni cu caracter electoral. De asemenea, acestora le este interzis să staționeze un timp îndelungat pe o rază de 20 de metri în jurul secțiilor de votare pe toată perioada desfășurării procesului electiv, mai puțin în perioada de timp în care își exercită dreptul de vot. Orice încălcare a prezentelor precizări duc la excluderea candidatul în culpă din procesul electiv.

Biroul Electoral Central, în urma sesizărilor (reclamațiile se pot trimite pe adresa alegeri.studenti.rep[email protected]) sau prin autosesizare poate decide excluderea candidaților care nu respectă prezentele precizări.

Voturile sunt numărate după încheierea perioadei de votare, iar rezultatele sunt publicate până cel târziu în data de 9 noiembrie 2017, la ora 23:59, pe site-urile organizațiilor responsabile de organizarea alegerilor.

La cerere, orice candidat poate participa sau poate trimite  un reprezentant la procesul de numărare a voturilor ca și membru observator. Cererile se trimit de către candidați (de pe adresa de email de la care a fost trimisă candidatura) până la data de 4 noiembrie 2017, ora 23:59 pe adresa alegeri.studenti.rep[email protected] cu subiectul “Cerere membru observator – [Nume candidat]”. Mail-ul trebuie să cuprindă următoarele informații: Numele candidatului, Numele reprezentantului, Adresa de email și numărul de telefon al reprezentantului delegat. Candidatul își asumă răspunderea pentru reprezentantul delegat, iar orice acțiune a acestuia se răsfrânge asupra candidatului.

În caz de egalitate de voturi pentru ultimul loc eligibil, studentul consilier este ales prin votul celorlalți candidați deja validați.

Lista locurilor vacante la nivelul facultăților și la nivel de senat UTC-N

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Senatul UTC-N:

Licență: 1 loc.

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Consiliul Facultății:

Calculatoare: 1 loc.

Automatică: 1 loc.

Senatul UTC-N:

Licență și master: 2 locuri.

Facultatea de Construcții

Consiliul Facultății:

Inginerie Economică: 1 loc.

Măsurători terestre și cadastru: 1 loc.

Master: 1 loc.

Senatul UTC-N:

Licență și master: 2 locuri.

Facultatea de Construcții de Mașini

Consiliul Facultății:

Robotică: 2 locuri.

Inginerie Economică și Industrială: 2 locuri.

Senatul UTC-N:

Licență: 1 loc.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Consiliul Facultății:

Licență și Master: 4 locuri.

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Consiliul Facultății:

Ingineria și protecția mediului în industrie: 1 loc.

Ingineria materialelor: 1 loc.

Facultatea de Inginerie Electrică

Consiliul Facultății:

Inginerie Economică în domeniul electric, electronic și energetic: 1 loc.

Inginerie Medicală: 1 loc.

Managementul energiei: 1 loc.

Senatul UTC-N:

Licență și master: 2 locuri.

Facultatea de Instalații

Consiliul Facultății:

Instalații în Construcții: 2 locuri.

Senatul UTC-N:

Licență și master: 1 loc.

Facultatea de Mecanică

Consiliul Facultății:

Mecanică : 1 loc

Ingineria Autovehiculelor: 1 loc

Senatul UTC-N:

Licență și master: 2 locuri.

 

Studenții sunt considerați parteneri ai UTC-N și membri egali ai comunității academice, având drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011.

Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în cadrul tuturor nivelelor decizionale ale Universității și ale instituțiilor statului din acest sector decurg din Principiile Declarației de la Lisabona, fiind în concordanță cu Principiile Procesului Bologna și cu legile Statului Român. Studenții, în speță reprezentanții acestora, trebuie să fie parteneri decizionali în cadrul tuturor structurilor din domeniul educațional și nu doar clienți ai serviciilor educaționale, având dreptul de a decide asupra aspectelor din mediul educațional.

Vă dorim mult succes în realizarea candidaturilor, mult curaj și dorință de a reprezenta studenții în aceste foruri decizionale.

 

 

Find me on

Ioan Fodorut

Președinte at OSUT Cluj-Napoca
Student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Find me on

Leave a Comment