Burse semestrul II

In Noutati by Bianca Iancu4 Comments

Dragi colegi,

 

Venim cu informații referitoare la bursele din semestrul 2. Regulamentul de burse care se aplică în acest semestru și an universitar este prezentat mai jos; pentru acordarea burselor de ajutor social este necesară depunerea la secretariatul facultății, CU RESPECTAREA CONDIȚIILOR PREVĂZUTE ÎN REGULAMENT ATÂT PENTRU INTEGRALIȘTI CÂT ȘI PENTRU NEINTEGRALIȘTI, a unei cereri însoțite – în funcție de caz – de actele menționate în anexele regulamentului. Facem următoarele precizări:

  1. Plafonul pentru venitul minim net pe membru de familie este de 1065 lei.

 

  1. Actele doveditoare trebuie să fie pentru lunile: OCTOMBRIE – NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2017.

 

  1. Termenul limită de depunere a cererilor însoțite de acte doveditoare (dosar complet) este: 16 MARTIE 2018.

 

  1. Toate declarațiile de venit ale membrilor majori ai unei familii (inclusiv declarația studentului) cum că nu există venituri suplimentare (pe lunile menționate – oct.,nov.,dec.2017) în afara celor declarate și dovedite prin acte, se fac la notar (la obținerea declarațiilor notariale sugerăm să se facă apel la Ord. 46/2011, cap.4)

În acest context, vă informăm că, conform art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (funcționarii publici) sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

De asemenea, vă reamintim că membrii Comisiei de acordare a burselor pot solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Vă rugăm să verificați actele necesare și să listați și completați modelul de cerere – după caz – din fișierul de mai jos (cu anexele la regulament).

Regulament_burse 2017-2018

Regulament burse – ANEXE APROBATE

Comments

    1. Author

      Salut! Nu, nu trebuie depus nimic. Te sfătuim să urmărești site-ul facultății tale, acolo se vor afișa informații referitoare strict la acest subiect.

Leave a Comment