Burse Telekom pentru studenți din anul I

In by 0 Comments

 

Perioada de înscriere la concursul naţional de burse este 4-28 noiembrie 2014.

Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

o    persoane fizice de cetăţenie română;

o    vârsta maximă de 25 de ani;

o    în anul 2013 sau 2014 au absolvit examenul de bacalaureat într-o instituţie de învăţământ pentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă ţară;

o    au fost admise, în sesiunea de admitere din anul 2014, într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditat din România, în anul I, categoriile “fără plată” sau „cu plată”, la zi, indiferent de profil;

o    transmit dosarul de înscriere completat integral şi corect, până la data de 28 noiembrie 2014 inclusiv (data de trimitere).

 

Dosarul de înscriere la Concurs trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

o    Formularul de înscriere semnat în original (formatul se găseşte pe Site); Formularul de înscriere va fi trimis automat şi prin email către Organizator.

o    Carte de identitate/Buletin de identitate/Paşaport valabil la data transmiterii dosarului de înscriere – copie pe care va scrie „Sunt de acord cu privire la transmiterea copiei”, numele în clar, data şi semnătura.

o    Curriculum Vitae – maxim 2 pagini în format A4.

o    Eseu cu privire la pasiunile personale, planurile de viitor şi speranţele legate de facultate şi de viitoarea profesie – maxim 400 cuvinte.

o    Fişa/foaia matricolă eliberată de liceul în cadrul căruia candidatul a absolvit clasa a XII-a – copie legalizată.

o    Dovada admiterii la facultate – adeverinţă de student (în care să fie precizată facultatea, anul de studiu şi notele de admitere) – original.

o    Diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activităţi extraşcolare – copii.

o    Documente care să ateste implicarea în activităţi în beneficiul comunităţii.

o    Documente din care să reiasă dacă studentul beneficiază de o altă/alte burse din partea altei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat – dacă este cazul.

o    Documentele mai sus menţionate trebuie transmise în limba română, într-un dosar cu şină.

  • ​ SmartUPun program regional de antreprenoriat pentru studenti din Romania, Bulgaria, Ungaria si Slovacia, derulat in colaborare cu Citi.Provocarea pe care o lansam noi este ca 2-5 studenti sa formeze o echipa si sa ne propuna o idee de afacere creativa, inovativa si fezabila economic prin care sa creeze 2-5 locuri de munca.De asemeneea, vă recomandăm să consultați resursele noastre online, aflate la pagina: http://www.smartupchallenge.org/resources
    Pentru cei interesași să se înscrie în cadrul competiției, îi invităm să acceseze pagina: http://www.smartupchallenge.org/open-innovation-challenge
  • Vă invităm pe dvs. si pe membrii organizatiei dvs. să vizionați clipul de prezentare al competiției, accesibil la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=kI9p0amKTKw&feature=youtu.be

logo

Leave a Comment