Decizie suspendarea orelor didactice 10 decembrie

In by admin0 Comments

Urmare Ordinului Ministrului Educaçiei, Cercetärii, Tineretului Sportului nr.6355/04.12.2012, care prevede:

Art. I (I) Ín scopul exercitarii dreptului de vot de catre studenti se aproba pentru data de I0 decembrie 2012, suspendarea cursurilor din institutiìlor de învatamant superior

(2) Institutiile de învatamant superior, in baza autonomiei universitare, hotarasc când se vor recupera orele suspendate

Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

Decide:

Art. 1. Decanatele vor planifica recuperarea orelor didactice din data de 10 decembrie 2012.

Art.2. Planificarea recuperarilor va fl transmisa în timp util studentilor, cadrelor didactice si conducerii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.

Decizia si informatii suplimentare puteti gasi AICI!

Latest posts by admin (see all)

Leave a Comment