Evaluarea Activitii Didactice de catre studeni

In by 0 Comments

Echipa OSUT dorește să vă aducă la cunoștință faptul că începând cu semestrul II al acestui an universitar va începe prima evaluare unitară a cadrelor didactice din Universitatea Tehnică.  Studenții reprezentanți alături de coducerea universității și a facultăților au contribuit la procedura ce stabilește modul de organizare și desfășurare a evaluării cadrelor didactice de către studenți.

Scopul evaluării este îmbunătățirea comunicării student-profesor prin colectarea acelor informații care să ajute cadrele didactice să îmbunătățească calitatea activității didactice.

Sistemul de evaluare va fi sub forma unei aplicații electronice online, respectând principiul anoimatului. Răspunsurile studenților sunt anonime: sistemul nu păstrează nici o legătură între identitatea studentului și răspunsurile oferite la chestionarul de evaluare.

Chestionarul va conține întrebari referitoare la: modul de predare, relația cadrului didactic cu studenții, asigurarea si calitatea suportului de curs, procedura și criteriile de evaluare.

După finalizarea evaluării semestriale, statisticile și răspunsurile studenților, vor fi direcționate spre directorii de departament de unde provin cadrele didactice, precum decanului facultății.

Pe baza rapoartelor directorilor de departamant, decanul facultății elaborează un raport sistematic conținând aspectele pozitive și negative rezultate din evaluarea studenților, precum și măsuri de îmbunătățire a calității activității didactice. Acest raport va fi facut public.

În momentul de față, această procedură este în stadiul de pregătire pentru a fi aprobată în Senatul Universității, iar din următorul semestru să înceapă această evaluare.

[poll id=”2″]

 

Leave a Comment