INFO Sesiune și Taxe

In Noutati by Andrada Farcas0 Comments

 

Dragi Colegi,

 

Vă dorim un An Nou plin de realizări pe toate planurile, în special pe plan academic!

 

Dorim să venim în ajutorul vostru, în special a celor din anul I, cu informații legate de sesiunea de examene.

În perioada 22 ianuarie – 11 februarie 2018 va avea loc sesiunea de examene aferentă semestrului I, urmând ca în perioada 12 –18 februarie 2018 să fie vacanță și  în perioada 19-25 februarie 2018 să aibă loc sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului I.

Odată cu apropierea sesiunii considerăm oportun să vă reamintim și data limită pentru plata taxelor aferente primului semestru al anului universitar 2017-2018.

 

Taxa de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care se studiază disciplina ( plată pt. fiecare “probă” a disciplinei până la data de 15.01.2018 (pentru sem.I).

Taxa pentru un examen din an anterior este de 150 de lei, și acesta poate fi susținut de 2 ori, în sesiune și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului.

Taxa pentru un examen recontractat este nr. credite * 55 de lei (valoarea unui credit). Un examen se consideră recontractat atunci când studentul nu a îndeplinit obligațiile din Fișa Disciplinei (laborator/proiect/seminar).

 

Orice examen (din an curent sau care a fost achitat până la data limită) poate fi susținut gratuit de 2 ori, în sesiunea de examene și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului. În cazul unei absențe motivate la una dintre aceste două sesiuni, pentru sesiunea de restanță din toamnă se poate depune o cerere la secretariatul facultății pentru scutire de taxă. Taxa pentru un examen achitat la care studentul s-a prezentat o singură dată (în sesiune sau în sesiunea de restanțe aferentă semestrului), este de 100 de lei.

 

Plata celei de-a doua rate din taxa de școlarizare se face tot până în 15 ianuarie, ora 14:00, la casierie.

Programare sesiune:

Facultatea de Arhitectură și Urbanism  

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Construcții

Facultatea de Construcții de Mașini 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului 

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Instalații

Facultatea de Mecanică

 

Vă reamintim, de asemenea, de grupurile pentru studenții Universității Tehnice Cluj-Napoca, de unde puteți cere sfaturi colegilor mai mari:

Studenții UTCN

FAU Studenții UTCN

AC Studenții UTCN 

Constructii Studentii UTCN 

ETTI Studenții UTCN

IMM Studenții UTCN

IE Studentii UTCN

Instalatii Studentii UTCN

Mecanică Studenții UTCN

Andrada Farcas
Andrada Farcas

Latest posts by Andrada Farcas (see all)

Leave a Comment