Informații Cazare 2018-2019

In Noutati by Bianca Iancu0 Comments

Dragi studenți,

 

Având în vedere că mai sunt doar câteva zile până la începerea unui nou an universitar, dorim să vă punem la dispoziție niște informații utile în ceea ce privește cazarea în căminele UTC-N.

Astfel încât, cazările pentru anul universitar 2018-2019 se vor desfășura astfel:

 

25.09.2018 – studenții din anul I licență, între orele 08:00-20:00;

26.09.2018 – studenții la master, studenții căsătoriți, doctoranzii, angajații tineri;

                         – studenții din anul VI, V (Arhitectură), IV, III și II licență; între orele 08:00-20:00;

27.09.2018 – studenții care nu s-au putut prezenta din motive obiective în zilele anterioare și  au anunțat comisia de cazare din căminul în care au fost repartizați, între orele 08:00-11:00;

27.09.2018 – studenții cu drept de cazare în urma glisării listelor, în limita locurilor disponibile; între orele 13:00-18:00;

28.09.2018 – studenții cu drept de cazare în urma unei noi glisări, în limita locurilor disponibile din ziua anterioară;  între orele 09:00-14:00.

 

Actele necesare la cazare pentru studenți sunt:

  • Actul de identitate, în original și copie; sau procură notarială (dacă este cazul);
  • Patru fotografii tip buletin (3/4);
  • Aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la cabinetele medicale aflate în complexele studențești;
  • Copie după certificatul de naștere;
  • Adeverința de salariat a părintelui/părinților, vizată de unitatea școlară, pentru studenții care solicită gratuitate la cazare conform art. 277 din Legea Educației Naționale care stipulează următoarele:
  1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate beneficiază de gratuitate la cazare în cămine și internate.
  2. Beneficiază de prevederile alin. (1)  și copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ.

 

Vă aducem aminte că la cazări va trebui să plătiți suma aferentă primei luni de cazare (155 lei) și garanția de cămin (25 lei). De asemenea, abonamentele pentru cantină se fac în timpul cazărilor.

 

ATENȚIE!

Fraudele de orice fel sunt pedepsite conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminelor Studențești UTCN: “Studenții cazați în căminele U.T.C.N. care vor renunța la loc, solicitând o anumită recompensă pentru acesta (adică, își înstrăinează locul de cazare), vor putea fi sancționați cu o penalitate echivalentă cu 10 (zece) taxe de cazare și își vor pierde dreptul de a solicita loc în căminele U.T.C.-N., pe tot parcursul studiilor. De asemenea, la propunerea decanatelor, studenții aflați în culpă pot fi sancționați prin exmatriculare.”

 

Mai jos aveți link-uri către listele cu studenții care beneficiază de un loc în cămin, aferente fiecărei facultăți. 

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare – https://ac.utcluj.ro/cazare.html

 

Facultatea de Inginerie Electrică  – https://ie.utcluj.ro/cazare.html

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – https://etti.utcluj.ro/cazare.html

 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului – https://imm.utcluj.ro/anunturi/cazare-2018-2019.html

 

Facultatea de Construcții – https://constructii.utcluj.ro/anunturi/listele-studentilor-care-beneficiaza-de-locuri-de-cazare-an-univ-2018-2019.html

 

Facultatea de Instalații – https://instalatii.utcluj.ro/anunturi/cazari-in-caminele-utcn-2018-20.html

 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism – https://fau.utcluj.ro/files/anunturi/cazari%202018/lista%20cereri%20cazare2018.pdf

 

Facultatea de Construcții de Mașini – https://cm.utcluj.ro/cazari.html

 

Facultatea de Mecanică – https://mecanica.utcluj.ro/anunturi/lista-cu-studentii-din-anii-ii-iv-licenta-si-ii-master-care-au-depus-cerere-pentru-cazare-in-camin.html

 

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică urează tuturor studenților UTC-N mult succes în noul an universitar!

Leave a Comment