Informatii despre Burse Sociale

In by 0 Comments

Dragi colegi,

După cum vă spuneam în articolele precedente (vezi aici), începând cu semestrul 1 al anului universitar 2014-2015 se aplică noul regulament de burse. Pentru acordarea burselor de ajutor social este necesară depunerea la secretariatul facultății a unei cereri însoțite în funcție de caz, de actele menționate in regulament (vezi aici). Plafonul pentru venitul minim net pe membru de familie este de 671 lei/luna si lunile pentru care se aduc acte sunt iunie, iulie si august 2014

Depunerea dosarelor se mai poate face pana in data de 24 octombrie 2014 (la unele facultati). Pentru mai multe detalii consultați site-urile facultăților sau informațiile afisate la avizierele facultăților.

Detalii de la facultati:

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Facultatea de Constructii
Facultatea de Constructii de Masini
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea Ingineria Materialelor si a Mediului
Facultatea de Inginerie Electrica
Facultatea de Instalatii
Facultatea de Mecanica

Leave a Comment