Plata taxei pentru examenele din sesiunea de toamnă

In Noutati by Josh Vladescu0 Comments

Dragi colegi,

Conform hotărârii Consilului de adiminstrație, data limită până la care studenții își vor putea achita examenele din sesiunea toamnă a anului universitar 2017-2018 este 30 august 2018, până la ora 14:00, sau online până la ora 24:00.

Taxa pentru un examen din an anterior este de 150 de lei, și acesta poate fi susținut de 2 ori, în sesiune și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului. Taxa pentru un examen recontractat este nr. credite * 55 de lei (valoarea unui credit). Un examen se consideră recontractat atunci când studentul nu a îndeplinit obligațiile din Fișa Disciplinei (laborator/proiect/seminar).

Vă reamintim că orice examen (din an curent sau care a fost achitat până la data limită) poate fi susținut gratuit de 2 ori, în sesiunea de examene și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului. În cazul unei absențe motivate la una dintre aceste două sesiuni, pentru sesiunea de restanță din toamnă se poate depune o cerere la secretariatul facultății pentru scutire de taxă. Facultățile vor afișa la secretariat până la data de 27 August listele cu studenții cărora nu li s-a aprobat cererea de scutire de taxă (motive medicale sau mobilitate). Taxa nu se restituie în caz de neprezentare la examen.

Vă dorim mult succes!

HCA nr. 67 pentru plata ex. toamna

Leave a Comment