Precizări cazare în căminele UTCN 2013

In by Cătălin Țîra3 Comments

Dragi colegi,

Având în vedere că se apropie începederea anului universitar si procesul de cazare vă oferim câteva informații utile legate de acest proces.

Listele definitive, pe baza cărora se va realiza cazarea efectivă, vor fi stabilite după sesiunea de toamnă (16-22 septembrie).

Listele cu studenții care au drept de cazare, calendarul și locația cazărilor, împreună cu toate informațiile privind actele necesare pentru cazare se vor afișa în locurile special destinate de la sediile facultăților, precum și pe site-urile acestora, cu cel puţin 2 (două) zile înainte de începerea procesului de cazare propriu-zisă. Eventualele contestații pot fi depuse în termen de  24 de ore de la afişare, la secretariatele facultăților. Soluționarea acestora va fi făcută de către “Comisia de cazare pe facultate” și “Comisia de cazare pe universitate”.

Cazarea, care se realizează la sfârşitul lunii septembrie, cu 4 zile înainte de începerea anului universitar,  după următorul program:

 

Data

Anul de studiu

Prima zi studenţii din anul I licenţă şi anul I master, studenţii căsătoriţi, doctoranzi, angajaţi tineri
A doua zi studenţii din anul I licenţă şi anul I Master
studenţii din anul IV, III şi II licenţă respectiv studenţii din anul II master (studenţii se vor prezenta conform listei întocmite de facultate, până la poziţia stabilită conform criteriilor de performanţă profesională)
A treia zi, orele 800 – 1100 Studenţii din anii I, II, III şi IV licenţă respectiv studenţii din anii I şi II Master (studenţi care nu s-au putut prezenta din motive obiective în zilele anterioare şi au anunţat comisia de cazare din căminul în care au fost repartizaţi)
A treia zi, orele 1300 – 1800 Studenţii din anii II, III, IV licenţă şi studenţii din anul II master (studenţi cu drept de cazare în urma glisării listelor în limita locurilor disponibile)
A patra zi, orele 900 – 1400 Studenţii din anii II, III, IV licenţă şi studenţii din anul II master (studenţi cu drept de cazare în urma unei noi glisări în limita locurilor disponibile din ziua anterioară)

–          studenţii sunt obligaţi să se prezinte la data, ora şi locaţia fixată conform listelor întocmite şi afişate de comisia de cazare a facultăţii. În caz contrar studenţii îşi pierd dreptul de cazare.

–          dacă din motive obiective prezenţa studentului nu este posibilă la data şi ora stabilită acesta, pentru a nu-şi pierde locul din cămin, va anunţa prin e-mail comisia de cazare din căminul unde a fost repartizat până cu o zi de începerea cazărilor. (adresa e e-mail va fi afisata odata cu listele de cazare cu cel puţin 2 (două) zile înainte de începerea procesului de cazare propriu-zisă)

Studenții care refuză locul repartizat pentru cazare pierd dreptul de cazare, pentru acel an universitar

Studenții se pot caza numai personal, pe baza actului de identitate sau printr-o persoana desemnată, în baza unei procuri notariale.

La cazare studenții vor avea asupra lor următoarele:

  1. act de identitate, în original și copie; sau, procura notarială (dacă este cazul);
  2. patru fotografii tip buletin (3/4), dintre care trei pentru contractul de închiriere şi una pentru legitimaţia de cămin;
  3. aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la cabinetele medicale existente în complexele studențești ale U.T.C.-N.;
  4. copie după certificatul de naștere.

Studenții cazați în căminele U.T.C.N. care vor renunța la loc, solicitând o anumită recompensă pentru acesta (adică, își înstrăinează locul de cazare), vor putea fi sancționați cu o penalitate echivalentă cu 10 (zece) taxe de cazare și își vor pierde dreptul de a solicita loc în căminele U.T.C.-N., pe tot parcursul studiilor. De asemenea, la propunerea decanatelor, studenții aflați în culpă pot fi sancționați prin exmatriculare.

Detalii legate de cazarea pt. cazurile sociale găsiți aici.

Pt. orice fel de întrebări/informații vă stăm la dispozitie !

Echipa OSUT

Latest posts by Cătălin Țîra (see all)

Leave a Comment