Prelungirea evaluării cadrelor didactice

In Noutati by Josh Vladescu0 Comments

Evaluarea c adrelor didactice are ca scop centralizarea feedback-ului studenților, și transmiterea acestuia mai departe profesorilor, astfel servind la îmbunătățirea calității mediului universitar.

Data limită pentru evaluarea cadrelor didactice din semestrul II a anului universitar 2017-2018 a fost prelungită până la data de 1 Septembrie 2018. Vă încurajăm să vă contactați îndrumătorii de grupă dacă nu ați primit de la aceștia codurile unice pentru evaluarea on-line.

Evaluarea a început cu anul 2017, la demersurile OSUT în senatul UTC-N. Numărul mare de chestionare ne permite să apărăm drepturile studenților în consiliile facultăților și în senatul UTC-N. Folosind codul de acces anonim unic extras de la îndrumătorul tău de an, loghează-te pe site-ul evaluare.utcluj.ro și completează formularul online.

Întocmirea unui raport intern în cadrul fiecărui departament devine obligatorie din momentul în care studenții care evaluează depășesc 60% din totalul studenților la care un profesor predă. Acest raport este mai apoi trimis către decanat, care centralizează rapoartele și le face publice. Aceste rapoarte atrag după sine răspundere și ne dau posibilitatea să cerem măsuri pentru rezolvarea punctuală a problemelor semnalate. Dacă acest prag nu este atins, problemele semnalate de către studenți și rezultatele evaluării vor fi discutate de către directorul de departament cu fiecare cadru didactic.

În urma evaluării de semestrul trecut, facultățile au făcut publice rapoarte EADS (Evaluării Activităţii Didactice de către Studenţi), disponibile pe paginile acestora:

Fac. Automatică și Calculatoare: Raport EADS AC

Fac. Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației: Raport EADS ETTI

Fac. Mecanică: Raport EADS Mecanică

Fac. Arhitectură și Urbanism: Raport EADS FAU

Fac. Construcții: Raport EADS Construcții

Fac. Instalații: Raport EADS Instalații

Informeză-te, exprimă-ți părerea şi fii parte din schimbare!

Leave a Comment