[Update] Regulament cămine. Cazări pe cazuri sociale

In by Ioan Fodorut6 Comments

Update 4 Septembrie

Studentii de la facultatile la care este nevoie de cerere de camin sunt rugati sa isi depuna cererea la secretariate cat mai repede, deoarece in curand se va incepe realizarea listelor provizorii de cazare, acestea urmand sa fie afisate pe site-urile facultatilor si la aviziere pana in data de 20-21 Septembrie. Listele finale vor fi afisate pana la data de 25-26 Septembrie, dupa aceasta data urmand sa inceapa procesul de cazare.

In acest an nu se vor mai face cazari in alte camine decat cele ale UTC-N (Caminele Liceului Forestier).

————–

În şedinţa de Senat a UTC-N de vineri, 31 August 2012, s-a aprobat şi regulamentul cu privire la funcţionarea căminelor şi cantinelor, cu mici modificări faţă de cel anterior.

O modificare importantă este eliminarea garanţiei de cămin, care se plătea până în prezent la cazarea studenţilor. Deasemenea, conducerea UTC-N a ţinut cont de părerea studenţilor şi în privinţa altor aspecte, cum ar fi prezenţa în cămin a altor persoane care nu sunt cazate în acea clădire. În acest sens, este admisă intrarea persoanelor străine până la ora 22:00, iar după această oră intrarea se poate face de orice student al UTC-N pe baza legitimaţiei de cămin (de la orice cămin al UTC-N) sau a cărţii de identitate şi a carnetului de student.

Procesul de cazare. Cereri de cămin

În cea ce priveşte procesul de cazare, în special dacă trebuie sau nu depusă cerere de cazare pentru a primi cămin, acest lucru poate să difere în funcţie de facultate. Anul I a primit toate informaţiile cu privire la cazarea în cămin la admitere, iar dacă trebuia depusă cerere de cămin se putea face atunci. Ca şi regulă generală toţi studenţii de anul 1, forma de finanţare buget, care nu au domiciliu în Cluj-Napoca vor beneficia de cazare în cămin. În cea ce îi priveşte pe studenţii din anii mai mari, aceştia se pot informa cu privire la necesitatea depunerii cererii de cazare de pe site-urile facultăţilor sau de la secretariatele facultăţilor (prin regulament este necesară depunerea cererilor de cazare, dar unele facultăţi au altă politică în acest sens).

Listele cu studenții care au drept de cazare, calendarul și locația cazărilor, împreună cu toate informațiile privind actele necesare pentru cazare se vor afișa în locurile special destinate de la sediile facultăților, precum și pe site-urile acestora, cu cel putin 5 (cinci) zile înainte de începerea procesului de cazare propriu-zisă.

La cazare studenții vor avea asupra lor urmatoarele:

  1. act de identitate, în original și copie; sau, procura notarială (dacă este cazul);
  2. două fotografii tip buletin (3/4);
  3. aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la cabinetele medicale existente în complexele studențești;
  4. copie după certificat de naștere.

Studenții care solicită gratuitate la cazare, în calitate de fii de cadre didactice, vor depune la administratorul căminului în care sunt cazați, în termen de 3 (trei) zile de la data cazării un dosar care să cuprindă:

  1. cerere de gratuitate ca fiu de cadru didactic;
  2. copie după actul de identitate al solicitantului;
  3. copie dupa certificatul de naștere al solicitantului;
  4. adeverința de salariat al părintelui/părinților, vizată de unitatea școlară;

Mai jos aveti o listă pe facultăţi cu informaţiile despre cazare (cele care am reuşit noi să le găsim până acum):

Cereri de cămin pe cazuri sociale

Studenţii care solicită repartizare în cămin pe motive sociale vor depune cereri însoţite de documente doveditoare la secretariatul facultăţii. Documentele care stau la baza stabilirii cazurilor sociale sunt asemănătoare celor care sunt luate în calcul la acordarea burselor sociale iar ultima zi de depunere este 14.09.2012.

Mai jos aveti o listă pe facultăţi cu informaţiile referitoare la cazare pe cazuri sociale (cele care am reuşit noi să le găsim până acum) :

Find me on

Ioan Fodorut

Președinte at OSUT Cluj-Napoca
Student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Find me on

Leave a Comment