Schimbare regulament de acordare a burselor

In by 1 Comment

Dragi colegi,

Va reamintim ca in sedinta de senat din data de 23.05.2014 s-a aprobat un nou regulament de burse care se alineaza la conditiile si metodologia de acordare a burselor de la majoritatea universitatilor mari din tara.

Daca doriti sa cititi intreg “Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți” il puteti gasi aici! In cele ce urmeaza va prezentam cateva dintre articolele importante:

Art. 10 (1) Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.
Art. 10 (2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al anului universitar/semestrului în cauză.

Bursa de merit

Art. 11 (3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei.

Art. 11 (4 )a. Repartizarea numărului de burse de merit pe programe de studii, specializări şi ani din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate.
b. Facultăţile pot aloca maxim 10% din veniturile proprii pentru burse de merit studenţilor bugetaţi şi cu taxă .

Bursa de studiu

Art. 12 (2) Repartizarea fondului de burse de studiu ale facultăţilor pe cicluri, programe de studii, specializări şi ani se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din anul, specializarea şi programul respectiv.
Art. 12 (3) Numărul studenţilor dintr-o facultate, program de studiu şi an, care beneficiază de bursă de studiu, se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei.

 

Va dorim in continuare multa bafta in sesiune!

Echipa OSUT!

Leave a Comment