Sesiune și taxe – sem II 2018

In Noutati by Bianca Iancu0 Comments

Dragi colegi,

În perioada 4 – 24 iunie 2018 va avea loc sesiunea de examene aferentă semestrului II, urmând ca în perioada 25 iunie –1 iulie 2018 să fie vacanță și în perioada 2 – 8 iulie 2018 să aibă loc sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului II.

Odată cu apropierea sesiunii considerăm oportun să vă reamintim și data limită pentru plata taxelor aferente celui de-al doilea semestru al anului universitar 2017-2018. Taxa de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care se studiază disciplina (plată pt. fiecare “probă” a disciplinei) se face până la data de 25.05.2018 (pentru sem. II).

Taxa pentru un examen din an anterior este de 150 de lei, și acesta poate fi susținut de 2 ori, în sesiune și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului. Taxa pentru un examen recontractat este nr. credite * 55 de lei (valoarea unui credit). Un examen se consideră recontractat atunci când studentul nu a îndeplinit obligațiile din Fișa Disciplinei (laborator/proiect/seminar).

Orice examen (din an curent sau care a fost achitat până la data limită) poate fi susținut gratuit de 2 ori, în sesiunea de examene și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului. În cazul unei absențe motivate la una dintre aceste două sesiuni, pentru sesiunea de restanță din toamnă se poate depune o cerere la secretariatul facultății pentru scutire de taxă. Taxa pentru un examen achitat la care studentul s-a prezentat o singură dată (în sesiune sau în sesiunea de restanțe aferentă semestrului), este de 100 de lei.

 

Vă dorim mult succes!

Leave a Comment