Tabere studentesti 2014

In by Ioan Fodorut0 Comments

IMG_20140515_123532

Datorita faptului ca metodologia aferentă Proiectului Naţional „Tabere Studenţeşti” a fost transmisă către Universitatea Tehninca din Cluj – Napoca la jumătatea perioadei de depunere a cererilor (adresă primită în data de 14.05.2014), s-a solicitat prelungirea perioadei de depunere până în data de 21 Mai (adresa Reprezentantului Studentilor in Consiliul de Administratie al Universitatii Tehnice)

Prin această întârziere a fost încălcat dreptul studenților la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități (Art. 11 alin. g. din Statutul Studentului).Tehnica din Cluj – Napoca la jumătatea perioadei de depunere a cererilor (adresă primită în data de 14.05.2014), s-a solicitat prelungirea acesteia până în data de 21 mai (adresa Reprezentantului Studentilor in Consiliul de Administratie al UTCN).

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri) şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive. De asemenea, 15% din locurile repartizate universității pot fi repartizate în funcţie de criterii sociale (nu se aplica criteriul de integralist).

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști.

Distribuirea locurilor, în acord cu metodologia propusă se va desfășura conform următorului calendar (acesta poate suferi mici modificari de la o facultate la alta):

 • 12 – 16 mai: depunerea cererilor tip (Anexa 4)* la secretariatul facultăţii (in urma cereri depuse termenul a fost prelungit pana in 21 Mai)
  *studenții care au activitate depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive sunt rugați să anexeze la cererea tip documente doveditoare pentru această activitate;
 • 23 mai: afișarea listelor cu studenții eligibili
 • 30 mai: desemnarea comisiei de selecție a beneficiarilor
 • 2 – 6 iunie: întrunirea comisiei și evaluarea cererilor depuse
 • 9 iunie: afișarea rezultatului comisiei
  – în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, studenții pot depune contestații
 • 12 iunie: soluționarea contestațiilor
 • 16 iunie: afișarea listelor finale
 • 25 – 27 iunie: transmiterea către facultăți a locurilor în tabere repartizare pe serii și locații
 • 30 iunie – 2 iulie: organizarea unei întâlniri cu beneficiarii locurilor pentru a realiza repartizarea acestora conform seriilor și locațiilor primite de facultate
 • 4 iulie: afișarea listelor finale

Serii:

Seria I 14.07 – 19.07.2014
Seria II 19.07 – 24.07.2014
Seria III 24.07 – 29.07.2014
Seria IV 29.07 – 03.08.2014
Seria V 03.08 – 08.08.2014
Seria VI 08.08 – 13.08.2014
Seria VII 13.08 – 18.08.2014
Seria VIII 18.08 – 23.08.2014
Seria IX 23.08 – 28.08.2014

Universității Tehince din Cluj-Napoca i-au fost repartizate 293 de locuri. Repartizarea acestora pe serii și locații va fi transmisă, conform metodologiei, în perioada 25-27 iunie.

Find me on

Ioan Fodorut

Președinte at OSUT Cluj-Napoca
Student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Find me on

Leave a Comment