Tabere studențești 2018

In Noutati by Bianca Iancu0 Comments

Și în această vară, studenții de la buget de la ciclurile de licență și master vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte! În premieră vor putea beneficia de aceste locuri și studenții de la forma de învățământ „cu taxă”, iar numărul total de locuri acordate pentru Programul Național „Tabere studențești” 2018, a crescut cu 66,6%, de la 6.000, la 10.000 de locuri.

Descarcă cererea de mai jos și depune-o până pe 22 Mai 2018!

Cerere

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

  1. a) cazuri sociale (maximum 20% din numărul total de locuri repartizate universităţii) – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, la propunerea ANOSR, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.
  2. b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar precedent (2016-2017) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2017-2018), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive și de voluntariat.
  3. c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de către Casele de Cultură ale Studenților,pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, împreună cu reprezentanți ai tuturor organizațiilor studențești reprezentative, legal constituite din fiecare universitate arondată.

Criteriile de selecție a studenților beneficiari precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură ale Studenților până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără.Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Pentru mai multe informații consultă documentele de mai jos:

Metodologie

 

Leave a Comment