Tabere studențești

In INFO studenti, Noutati, Oportunitati, OSUT Recomanda by Ioan Fodorut0 Comments

Ministerul Tineretului și Sportului-România, prin intermediul Casei de Cultură a Studenților, pune la dispoziția studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, locuri în taberele studențești, în perioada vacanței de vară, finanțate de stat. Acestea au loc în perioada 13 iulie – 27 august, pe parcursul a 9 serii, masa și cazarea fiind gratuite. Cazarea se face în unități cu cel puțin 2 stele/3 margarete în limita a maxim 60 lei/student beneficiar, în camere standard, de 2 locuri. Masa se servește pe baza unor bonuri valorice.

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice sau sportive, excepție făcând cazurile sociale.

Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:
a) cazuri sociale – studenţi orfani de ambii parinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familiar, rromi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşele cu mai puţin de 10.000 de locuri şi cei care beneficiazǎ beneficiazǎ de burse sociale (maxim 20% din locurile repartizate);
b) studenţi cu rezultate deosebite obţinute la învataturǎ în anul precedent de scolarizare maxim 85%, cei care au avut activitǎţi în cadru organizat în pondere de minim 15% dintre aceştia; aceste locuri se aloca dupǎ distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevǎzute la lit. a);
c) studenţi care activeazǎ în cadrul Casei de Culturǎ Cluj-Napoca;
d) studenţi implicaţi în activitǎţi de voluntariat organizate de asociaţiile legal constituite;

Punctajul fiecărui participant este determinat de media artimetică obținută în anul precedent de școlarizare (media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în anul I), precum și activitatea depusă în cadru organizat al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive.

Depunerea cererilor are loc în perioada 10 – 22 mai 2016, cererile tip găsindu-se la secretariatele facultăților sau pe site-urile acestora:

Pentru cei încadraţi la categoria lit. a) cererea trebuie însoţitǎ de documente justificative.

Pânǎ la data de 27 mai 2016 se vor publica rezultatele pe site-urile facultǎţilor.

 

Find me on

Ioan Fodorut

Președinte at OSUT Cluj-Napoca
Student în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare
Find me on

Leave a Comment