Credite, burse & calculul mediei

Bună, dragi studenți! În topicul de astăzi vom discuta despre niște aspecte esențiale, pe care este foarte bine să le cunoașteți înainte să începeți facultatea. Așadar, vă vom prezenta pe scurt ce înseamna sistemul de credite ECTS, cum se calculează media (bine de știut pentru bursă) și burse.

Probabil unii dintre voi ați auzit deja de noțiunea de credite. Pentru a clarifica, în cadrul unui an universitar sunt prevăzute 60 de credite (30 semestrul 1 și 30 semestrul 2), iar fiecare materie are alocat un anumit număr de credite care reflectă volumul de muncă pe care trebuie să îl depună un student pentru a promova acea disciplină, raportat la volumul total de muncă necesar pentru finalizarea unui an academic. 

Prin volumul de muncă se măsoară: prezența la cursuri, seminarii, laboratoare, studiul individual, proiectele sau activitățile practice.

Creditele aferente unei materii se obțin integral prin promovarea examenului final la materia respectivă.

Aceste credite sunt foarte importante din mai multe motive:

  • pentru a promova din anul I în anul II veți fi nevoiți să acumulați un număr de 30 din cele 60 de credite; din anul II în anul III 90 din 120 etc.
  • nu se poate obține bursă de merit cât timp ai credite restante;
  • în calculul mediei se ține cont de numărul de credite alocate materiilor;
  • în cazul în care se recontractează o disciplină, se plătește în funcție de numărul de credite.

Cum se calculează media la facultate?

Media la facultate nu este o medie aritmetică simplă, ci una ponderată între notele obținute la fiecare disciplină cu ponderile, numărul de credite aferente materiei respective.

Vom exemplifica puțin acest aspect:

Materia X, nota 9, 5 credite

Materia Y, nota 10, 4 credite

Materia Z, nota 7, 6 credite

Media va fi:  (9*5 + 10*4 + 7*6) / (5 + 4 + 6)

În cazul materiilor evaluate cu calificative, nu note (ADMIS/RESPINS), dacă se obține admis nota luată în calcul este 10, iar dacă se obține calificativul respins, nota este 4.

La ce ne ajută media?

Media reflectă cunoștințele dobândite pe parcursul anului universitar și totodată ne este necesară la a prinde loc în cămin sau la a obține bursă.

În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se acordă diferite tipuri de burse:

  • burse pentru stimularea performanței: burse de merit (700 lei) și burse de performanță, acestea din urmă putând fi de performanță academică (900 lei) sau științifică (1000 lei);

Bursa de merit se acordă studenților începând cu semestrul al doilea din anul I, pe o perioadă de 6 luni și se ia în calcul media pe semestrul anterior, iar bursa de performanță academică se acordă studenților începând cu anul al II-lea de studiu, pe o perioadă de 12 luni și se ia în calcul media pe anul precedent. Condiția de a obține bursă de performanță academică este ca la finalul anului să obții media minim 9,00, iar pentru bursa de merit minim 7,00.

O mențiune foarte importantă este faptul că nu se pot lua concomitent și bursa de merit și de performanță academică.

Aceste burse se acordă într-un număr limitat, stabilit de o comisie de burse.

  • burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt burse sociale (600 lei) și burse de ajutor social ocazional;
  • burse speciale de performanță sportivă sau cultural-artistică (700 lei).

Pentru mai multe detalii referitoare la cum se acordă fiecare tip de bursă, criterii pentru bursa socială sau alte curiozități, la link-ul de mai jos aveți integral Regulamentul de Burse din UTC-N:

https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/regulament_burse_actualizat_31_oct_2018.pdf

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări pe acest topic, puteți să ne scrieți pe pagina de facebook a organizației sau să le lăsați mesaje voluntarilor responsabili de facultățile la care ați fost admiși.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button