Explicații referitoare la plata taxelor restante

In Noutati by Cristi Tohătan0 Comments

Dragi colegi,

În data de 31 iulie 2019, o echipă de studenți senatori, însoțiți de către reprezentantul studenților, Oana Tînțar – președintele OSUT Cluj, au fost la o întâlnire de discuții cu domnul Rector al UTCN, Vasile Țopa, în legătură cu Hotărârea Consiliului de Administrație 72/16.07.2019, legată de plata obligațiilor restante.

Dorim să facem niște mențiuni legate de HCA. Motivarea deciziei are rădăcini în Regulamentul ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). În momentul în care studentul semnează Contractul Disciplinelor, acesta se angajează la respectarea tuturor obligațiilor referitoare la acesta.

Contractul Disciplinelor – contract educaţional încheiat pentru perioada unui an universitar între student şi facultate, reprezentată prin decan, care conţine lista disciplinelor cu creditele aferente pe care studentul se obligă să le urmeze şi care stă apoi la baza stabilirii statutului academic al studentului şi a obligaţiilor lui financiare; [Regulament ECTS, Cap. 2, Art. 2.1]

Completarea disciplinelor se face începând cu disciplinele din planul de învăţământ al specializării care nu au fost promovate în anii universitari anteriori, urmând succesiunea din planul de învăţământ al specializării, cu respectarea condiţionărilor impuse; [Regulament ECTS, Cap. 5, Art. 5.1 b]

Situația personală de taxe este disponibilă pe sinu.utcluj.ro la secțiunea Plăți taxe online/Plăți taxe cu sold. Orice taxă de examinare, ce apare în această secție și este din anul curent, trebuie plătită doar dacă studentul dorește să dea examenul. În schimb, orice taxă de examinare din anii precedenți trebuie achitată, până în data de 29 august, indiferent dacă studentul s-a prezentat sau nu la examen.

Spre exemplu: un student în anul 3 care are 4 restanțe, două restanțe din oricare an precedent (anul 2 sau anul 1), și două restanțe din anul curent (anul 3). Există următoarele posibilități:

  1. Susține toate examenele => plătește toate taxele
  2. Susține doar examene din anii precedenți (1 sau pe toate) => plătește taxele tuturor examenelor din anii precedenți
  3. Susține doar examene din anul curent => plătește toate taxele
  4. Nu susține niciun examen => plătește taxele tuturor examenelor  din anii precedenți

Scopul acestor măsuri regăsite în Regulamentul ECTS, aprobat în Consiliu de Administrație UTCN, este de a nu permite acumularea excesivă de restanțe a studenților în ani de prelungire, lucru care scade promovabilitatea.

În momentul în care un student intră pe sinu.utcluj.ro să-și verifice situația taxelor, acestuia îi va apărea în următoarea ordine.

Primele din tabel sunt disciplinele la care studentul nu a intrat în examen (cele pe care le recontractează), având în denumire sintagma ECTS. Acestea sunt urmate de către disciplinele la care studentul este nevoit să dea doar examenul, iar la final sunt taxele pentru susținerea tuturor examenelor în sesiunea de toamnă.

În cazul recontractărilor de disciplină, taxa pe care studentul trebuie să o plătească este numărul de credite al disciplinei, înmulțit cu taxa aferentă profilului pe care îl urmează.

După acestea urmează disciplinele la care este nevoit să dea doar examenul. În cazul în care examenul este examen din ani precedenți, studentul este nevoit să plăteasca 150 RON pentru că a ajuns cu examenul până în anul curent.

În aceste două cazuri, indiferent de situație, studentul trebuie să achite o taxă adițională de 150 RON pentru susținerea în sesiunea de toamnă, chiar dacă studentul nu va participa la examen.

Ultimul caz este acela în care studentul susține un examen din anul curent, acesta este nevoit să achite doar taxa de examinare pentru sesiunea de toamnă (100 sau 150 de lei, în funcție de prezentarea/neprezentarea la examen în cursul anului).

Pentru întrebări, echipa OSUT Cluj vă stă la dispoziție la adresa de e-mail, pe pagina noastră de Facebook sau la numărul de telefon 0745353908.

Leave a Comment