Termene pentru plata examenelor & recontractărilor

In INFO studenti by Josh Vladescu0 Comments

Dragi colegi,

Începem prin a ura tuturor un An Nou plin de realizări pe plan academic, și nu numai!

Venim în ajutorul vostru, în special colegilor din anul I, cu informații legate de sesiunea de examene și plata acestora.

În perioada 21 ianuarie – 10 februarie 2019 va avea loc sesiunea de examene aferentă semestrului I, urmând ca în perioada 11 –17 februarie 2019 să fie vacanță și  în perioada 18-24 februarie 2019 să aibă loc sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului I.

Odată cu apropierea sesiunii considerăm oportun să vă reamintim și data limită pentru plata taxelor aferente primului semestru al anului universitar 2018-2019.

Informații despre taxe

Taxa pentru un examen din an anterior este de 150 de lei, și acesta poate fi susținut de 2 ori, în sesiune și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului.

Taxa pentru un examen recontractat este nr. credite * 55 de lei (valoarea unui credit). Un examen se consideră recontractat atunci când studentul nu a îndeplinit obligațiile din Fișa Disciplinei (laborator/proiect/seminar).

Orice examen (din an curent sau care a fost achitat până la data limită) poate fi susținut gratuit de 2 ori, în sesiunea de examene și în sesiunea de restanțe aferentă semestrului. În cazul unei absențe motivate la una dintre aceste două sesiuni, pentru sesiunea de restanță din toamnă se poate depune o cerere la secretariatul facultății pentru scutire de taxă. Taxa pentru un examen achitat la care studentul s-a prezentat o singură dată (în sesiune sau în sesiunea de restanțe aferentă semestrului), este de 100 de lei.

 

Plata examenelor și recontractărilor se face până în 14 ianuarie 2019, ora 14:00, la casieria de pe Str. Constantin Daicoviciu, sau on-line prin sinu.utcluj.ro până la 23:59 a aceleiași zile.

 

Programarea sesiunii:

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Construcții

Facultatea de Construcții de Mașini (urmează să apară)

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  – Anul I & II

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  – EA & IEDEEE

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  – TST

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  – master

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Facultatea de Inginerie Electrică (urmează să apară)

Facultatea de Instalații

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecanică și Mecatronică – licență

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecanică și Mecatronică – master

Grupurile de an

Vă reamintim, de asemenea, de grupurile pentru studenții Universității Tehnice Cluj-Napoca,  unde puteți cere sfaturi colegilor din ani mai mari:

Studenții UTCN

FAU Studenții UTCN

AC Studenții UTCN 

Constructii Studentii UTCN 

ETTI Studenții UTCN

IMM Studenții UTCN

IE Studentii UTCN

Instalatii Studentii UTCN

Mecanică Studenții UTCN

 

Dorim mult succes tuturor, și vă aducem aminte că echipa OSUT Cluj-Napoca vă stă la dispoziție pentru orice fel de întrebări atât prin e-mail la [email protected] cât și prin Facebook Messenger, pe pagina noastră de Facebook.

O săptămână excelentă tuturor!

Leave a Comment