Consimțământ de acord pentru
prelucrarea datelor cu
caracter personal (GDPR)

 

Prin navigarea pe acest site (prin “site” se va înțelege pagina web www.osut.org, subdomeniile acestuia, respectiv extensii și aplicații terțe) utilizatorii își exprimă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Utilizatorii sunt informați de către Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca că aceste date vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulației a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării activităţilor specifice. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă în format fizic către Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca sau digital la adresa de e-mail [email protected]