Concursul „Cea mai bună grupă” 2023/2024

19 ian. 2024

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca premiază cea mai bună grupă a fiecărei facultăți. La nivelul fiecărei facultăți, grupa care are cel mai mare punctaj, în urma încheierii  sesiunii de consultații, restanțe și măriri de note desfășurată în regim de plată (vară/toamnă) este desemnată câștigătoare a concursului în prima etapă și intră automat în etapa finală a concursului (pentru desemnarea câştigătoarei pe universitate). Sunt puse la bătaie 12 excursii de studiu, dintre care 11 de câte maximum 5 zile, în țară, pentru grupele câștigătoare la nivel de facultate și una de maximum 7 zile, în străinătate, pentru cea câștigătoare la nivel de universitate. 

Grupele care doresc să participe la competiţie trebuie să fie înscrise de către responsabilul de grupă printr-o adresă înaintată Organizației Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj) până la data de 30 ianuarie 2024, pe adresa de e-mail: osutcluj@gmail.com. Adresa trebuie să conțină cererea aceasta atașată.

Echipele sunt eligibile pentru participare în concurs doar dacă, prezintă la finalul  fiecărui proces de Evaluare a Activității Cadrelor Didactice de către Studenți din semestrul I și II dovada că cel puțin 50% dintre membrii grupei au luat parte la acest proces evaluând toate cadrele didactice aferente semestrului.

Pentru mai multe detalii, poți consulta regulamentul concursului aici.

[EN]

The Technical University of Cluj-Napoca awards the best group of each faculty. At the level of each faculty, the group with the highest score, following the completion of the examination session, make-up exams, and grade improvements conducted on a fee basis (summer/fall), is designated as the winner in the first stage and automatically advances to the final stage of the competition (to determine the university-wide winner). A total of 12 study trips are at stake, including 11 of up to 5 days each, within the country, for the winning groups at the faculty level, and one of up to 7 days abroad for the overall university winner.

Groups wishing to participate in the competition must be registered by the group's representative through a letter sent to the Student Organization of the Technical University of Cluj-Napoca (OSUT Cluj) by January 30, 2024, at the email address: osutcluj@gmail.com. The letter must include this request attached.

Teams are eligible to participate in the competition only if, at the end of each Faculty Evaluation of Teaching Staff by Students in the first and second semesters, they provide evidence that at least 50% of the group members participated in this evaluation, assessing all the teaching staff for the respective semester.

For more details, you can consult the competition regulations here.

#TuDaiNotele #EvaluareaCadrelorDidactice2024 #OSUTCJ #weAreUTCN

Tag-uri