Sustenabilitate

Planul Strategic

SCOP

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca recunoaște și aplică valoarea principiilor dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă reprezintă o serie de principii economice, sociale și de mediu ce permit realizarea activităților desfășurate de organizație, într-un mod în care cerințele prezentului sunt îndeplinite într-un mediu curat, echilibrat și integrat, Astfel, s-a redactat și implementat un Plan Strategic de dezvoltare durabilă în vederea realizării activităților specifice.

MISIUNE

Fiind conștienți de impactul pe care Organizația Studenților din Universitate Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj) îl are în viața studenților, ne dorim să oferim acestora prilejul să construiască împreună un mediu sustenabil propice dezvoltării lor. Viziunea noastră este de a crește conștientizarea problemelor cu care ne confruntăm când vine vorba de sustenabilitate în rândul comunității studențești. Prin intermediul inițiativelor pe care le derulăm, ne angajăm să mobilizăm și să îndrumăm studenții cu privire la importanța abordării unor practici responsabile și sustenabile, atât în contextul academic, cât și în viața de zi cu zi.

Încă din 2003, Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj) își concentrează activitatea pe reprezentarea drepturilor studenților, apărarea intereselor acestora, dar și în privința nevoilor studenților și dezvoltării acestora în complementar mediului academic, prin organizarea a diferite proiecte, atât cu tematică de orientare în carieră (InfoTech, Engineering Summer University - ESU), formare profesională (PoliHack), culturală (PoliArt), cât și de bunăstare a tineretului (Zilele Universității Tehnice, Ce spun studenții?, PoliSport etc.).

CROSUL UT

Descriere

Ce am avut în vedere?

Crosul UT reprezintă un proiect de tradiție OSUT Cluj aflat la cea de-a 17-a ediție și care promovează un stil de viață sănătos și activ pentru tinerii comunității clujene printr-o competiție de alergare de 6 km. Acest eveniment este mai mult decât o simplă inițiativă sportivă, scopul lui fiind dublat de componenta caritabilă. Taxele de participare se întorc în comunitatea clujeană, prin sprijinul cauzelor umanitare.

În același timp, Crosul UT se angajează să fie un eveniment sustenabil, gestionând responsabil deșeurile prin containere de colectare selectivă și utilizând materiale reciclabile și biodegradabile. Pentru a întregi experiența participanților, tricourile oferite acestora vor fi confecționate din materiale organice și reciclabile, reflectând angajamentul nostru pentru mediul înconjurător și promovând mesajul de sustenabilitate către toți cei implicați în eveniment.

POLIHACK

Descriere

Ce am avut în vedere?

Conceptul de PoliHack a luat naștere acum 13 ani, din nevoia de afirmare a studenților în fața companiilor. Scopul proiectului este de a ajuta tinerii studenți de pretutindeni să se facă remarcați în domeniul IT și să-i ajute să dezvolte skill-uri pe partea de antreprenoriat, reprezentând o rampă de lansare pe piața muncii pentru aceștia.Unul dintre obiectivele proiectului este crearea unei atmosfere competitiv-amicale timp de 48 de ore în care cele 20 de echipe participante să își poată dezvolta ideile într-un posibil start-up în industria digitală. Pe durata acestei perioade, participanții vor lua parte la sesiuni de training în domeniul IT și antreprenorial, susținute de către mentori experimentați și vor avea posibilitatea de a participa la seri de networking alături de reprezentanții companiilor partenere. PoliHack își propune, de asemenea, să reprezinte o punte de comunicare și colaborare între tinerii studenți pasionați de domeniul tehnic și cele mai influente corporații din acest sector. Prin participarea la hackathon, tinerii au oportunitatea de afla aspectele cheie căutate de angajatori, pot primi sfaturi despre cum se desfășoară activitatea în marile companii ce activează în mediul IT și tips&tricks de valoare din lumea antreprenorială.

În cadrul proiectului, pentru a minimiza utilizarea hârtiei, se adoptă instrumente digitale pentru stocarea și transmiterea informațiilor și materialelor, iar gestionarea tuturor resurselor se va realiza exclusiv în mediul digital. Astfel, planificarea, monitorizarea și o parte din implementarea proiectului vor fi facilitate de instrumente digitale standardizate, asigurând o eficiență sporită și reducând impactul asupra mediului înconjurător. Totodată, în cadrul celor 48 de ore de desfășurare a evenimentului, participanții o să fie încurajați să folosească containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor reziduale și reciclabile, cu scopul de a minimiza impactul asupra mediului cauzat de cantitatea și depozitarea selectivă a deșeurilor. Proiectul are un impact pozitiv asupra formării viitoare a unei generații creative. Prin oferirea unei platforme inovatoare și captivante, hackathonul devine un furnizor de oportunități pentru studenții și elevii implicați pentru a-și dezvolta ideile într-un start-up de succes. În același timp, mediul creat încurajează adoptarea unor metode cât mai verzi de desfășurare a activităților, pornind o obișnuință în rândul beneficiarilor direcți și indirecți.

Engineering Summer University (ESU)

Descriere

Ce am avut în vedere?

ESU are ca prim obiectiv crearea unui context propice dezvoltării a 180 de elevi participanți pe parcursul celor 2 săptămâni de implementare prin informarea acestora cu privire la posibilitățile academice şi profesionale pe care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și piața muncii le oferă. În această perioadă experimentează cursuri universitare, sesiuni de formare și activități culturale, profesionale, sportive și recreative, menite să îi ajute să își creeze atât un plan de viitor care include urmarea studiilor în diferite ramuri tehnice predate în universitate, cât și să își dezvolte skill-urile de comunicare și lucru în echipă. De asemenea, proiectul urmărește atragerea a minimum 60% din participanți spre a urma studii superioare în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în termen de 2 ani de la finalizarea fiecărei edițiii, prin intermediul prezentării ofertei educaționale, sesiunilor de orientare și mentorat desfășurate pe parcursul taberei.

Pentru a sublinia angajamentul față de sustenabilitate, participanții primesc la începutul proiectului goodiebags cu materiale care să îi ajute pe parcursul activităților. Aceste goodiebags includ agende și pixuri fabricate din materiale ecologice, care pot fi utilizate în cadrul activităților didactice. De asemenea, în spiritul promovării unui stil de viață mai prietenos cu mediul înconjurător, participanții primesc și termosuri pentru consumul de lichide pe perioada proiectului. Totodată, în cadrul evenimentului sunt amplasate containere special destinate reciclării selective, evidențiind importanța și implicarea în practici responsabile în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Proiectul are un impact semnificativ asupra elevilor și a comunității academice clujene, prin facilitarea unei schimbări în perspectiva tinerilor cu privire la învățământul superior și cariera lor. ESU a reușit să inspire de-a lungul anilor peste 60% din tineri elevi să facă alegeri educaționale informate, să se implice activ în procesul de învățare şi să continue studiile în cadrul centrului universitar clujean. Prin proiectele desfășurate, OSUT Cluj nu numai că răspunde nevoilor comunității studențești, dar și contribuie la promovarea unui mediu mai curat și mai sănătos. Integrând practici ecologice în evenimentele organizate și folosind tehnologia pentru gestionarea eficientă a informațiilor, OSUT Cluj demonstrează că se preocupă de bunăstarea studenților și de mediul înconjurător în același timp. Astfel, organizația devine un model pentru formarea unei comunități studențești conștiente și implicate în protejarea mediului pentru viitor.

InfoTech

Descriere

Ce am avut în vedere?

Unul dintre cele mai mari proiecte marca OSUT Cluj este InfoTech, care, organizat sub forma unui târg de cariere, are ca scop crearea un mediu adecvat în care studenții pot avea o comunicare eficientă și optimă cu companiile din ariile de interes. Obiectivul principal al proiectului este de a oferi unui număr de peste 2000 de studenți oportunitatea de a participa la workshop-uri de dezvoltare a soft skill-urilor și hard skill-urilor, evenimente de tip open days, dar și concursuri cu tematici tehnice de actualitate pe parcursul perioadei de implementare. Totodată, InfoTech are ca obiectiv colaborarea cu minimum 20 de firme din domeniul tehnic, cărora le pune la dispoziție un cadru oportun contactului cu studenții în cele 4 clădiri ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), în care își pot prezenta domeniul de activitate și ofertele de angajare pe parcursul evenimentului.

Partea de protocol prevăzută în cadrul evenimentului s-a concentrat pe materiale reciclabile astfel că s-au utilizat pahare biodegradabile pentru consumul de lichide iar în locațiile în care au avut loc evenimentele au fost amplasate containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor reziduale și reciclabile cu scopul de a minimiza impactul asupra mediului. Proiectul are un impact pozitiv asupra tinerilor implicați în eveniment, atât prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale, cât și prin promovarea spiritului antreprenorial. În egală măsură, în mod indirect, tinerii au luat parte la o conștientizare cu privire la importanța grijii care trebuie purtată mediului înconjurător.

1 / 16
Be Better, Do Better
2 / 16
Be Better, Do Better
3 / 16
Be Better, Do Better
4 / 16
Be Better, Do Better
5 / 16
ESU
6 / 16
ESU
7 / 16
ESU
8 / 16
ESU
9 / 16
ESU
10 / 16
ESU
11 / 16
ESU
12 / 16
PoliHack
13 / 16
PoliHack
14 / 16
PoliHack
15 / 16
PoliHack
16 / 16
PoliHack