OSUT te Informează - Abonamente CTP

Știri 24 nov. 2022

Dragi colegi,

Dorim să vă reamintim de posibilitatea prelungirii valabilității abonamentelor gratuite și cu reducere la automatele din stații, cu maximum 30 de zile înainte de expirarea abonamentului de pe card. Opțiunea va fi activată pentru fiecare card în maximum 20 de zile după emiterea primului abonament din noul an universitar. Mai multe informații găsiți aici: Tutorial Prelungire la Automate și aici: Instrucțiuni prelungirea la Automate.

În cazul în care abonamentul de pe card a expirat, automatul nu mai poate identifica tipul abonamentului de pe card, iar încărcarea unui nou abonament se va putea face doar la un Centru Ticketing, prezentând toate documentele solicitate la prima încărcare (carnet de student, card nebancar).

Vă readucem la cunoștință și posibilitatea cererii on-line pentru emiterea primului card de transport. Începând cu data de 14.10.2022, studenții, masteranzii și doctoranzii pot transmite on-line solicitările pentru emiterea primului Card de transport încărcat cu Abonament gratuit cu 120 de călătorii pe lună, valabile în Cluj-Napoca, accesand site-ul www.ctpcj.ro  sau link-ul https://e-primariaclujnapoca.ro/ctp/. Cardul se va emite în cateva zile de la solicitare iar solicitanții vor fi informați pe email cu privire la data și locul de unde pot ridica cardurile de transport.

Studenții beneficiază de 120 de călătorii gratuite, iar în zilele de vineri transportul comun este gratuit. O călătorie începe în momentul scanării cardului și durează o oră, indiferent de numărul de autobuze schimbate în intervalul respectiv.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

[English version]

Dear colleagues,

We would like to remind you of the possibility of extending the validity of free and discounted subscriptions at the automatic machines in bus stations. It is up to 30 days before the expiry of your bus subscription. The option will be activated for each card within a maximum of 20 days after the first subscription of the new academic year is issued. More information can be found here: Automate Extension Tutorial and here: Automate Extension Instructions.

If the subscription on the card has expired, the machine can no longer identify the type of subscription that you have, and loading a new subscription can only be done at a Ticketing Center, by presenting all the documents required for the first loading (student card or the non-bank card).

We inform you regarding the possibility of applying online for the issuance of the first transport card. Starting from 14.10.2022, bachelor, master’s and doctoral students can submit online requests for the issuance of the first Transport Card, that comes with a free subscription with 120 trips per month, valid in Cluj-Napoca, by accessing the website www.ctpcj.ro or the following link https://e-primariaclujnapoca.ro/ctp/. The card will be issued within a few days of your application and you will be informafed via email regarding the dates and location from which you can pick up your transport cards.

Students can benefit from 120 free journeys, with the mention that public transportation is free on Fridays. A journey starts when the card is scanned and lasts one hour, regardless of the number of buses changed in that interval.

For any further information, concerns or curiosities, we are at your disposal on the Facebook page or at our gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTinformsYou

Tag-uri