OSUT te Informează - Scadența ratei a treia de plată

Știri 20 mart. 2023

Dragi colegi,

Dorim să vă amintim că termenul limită pentru achitarea celei de-a treia rate din taxa de școlarizare și a obligațiilor financiare restante aferente semestrului al II-lea este data de 21.04.2023, ora 14:00. Acestea pot fi achitate la Biroul de Taxe al UTCN (Str. Daicoviciu, nr.15) sau online, pe platforma https://websinu.utcluj.ro/ (secțiunea Plăți taxe online).

Obligațiile financiare aferente semestrului al II-lea cuprind recontractarea materiilor din semestrul curent, dar și examenele restante care vor avea loc în cadrul sesiunii de vară, indiferent dacă veți participa sau nu la acestea.

Studenții care nu vor achita aceste taxe până la termenul menționat anterior nu vor putea susține examenele și vor fi exmatriculați, conform regulamentului ECTS, care poate fi consultat aici.

Regulamentul de Taxe pentru anul universitar 2022-2023 poate fi accesat aici.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza


[English version]

Dear colleagues,

We would like to remind you that the deadline for the payment of the third installment of the tuition fee and the outstanding financial obligations for the second semester is 21.04.2023, at 14:00. These can be paid at the UTCN Tax Office (Str. Daicoviciu, no.15) or online, on the platform https://websinu.utcluj.ro/ (Payment of taxes online section).

The financial obligations for the second semester include the re-enrollment of the courses of the current semester and the pending exams that will take place during the summer session, regardless of whether you will attend them or not. Students who do not pay these taxes by the aforementioned deadline will not be able to take the exams and will be withdrawn, according to the ECTS regulation, which can be consulted here.

The Tax Regulation for the 2022-2023 academic year can be accessed here. For any other details, doubts or curiosities, we are at your disposal on the Facebook page or at the gmail address osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTinformsYou

Tag-uri