OSUT te Informează - Prelungire achitare taxă

Știri 2 nov. 2022

Dragi colegi,

Dorim să vă informăm că termenul limită pentru achitarea primei rate din taxa de școlarizare a fost prelungit până în data de 08.11.2022, ora 14:00.

Acestea pot fi achitate la Biroul de Taxe al UTCN (Str. Daicoviciu, nr.15) sau online, pe platforma websinu.utcluj.ro (secțiunea Plăți taxe online), cu excepția zilei de marți, 08.11.2022, în care taxele pot fi achitate doar fizic.

Studenții care nu vor achita această taxă până la termenul menționat anterior vor fi exmatriculați, conform regulamentului ECTS, care poate fi consultat aici.

Atașăm acestui articol atât Regulamentul de taxe pentru anul universitar 2022/2023, cât și Hotărârea Consiliului de Administrație din 01.11.2022, care reglementează aspecte privitoare la plata taxelor.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

[English version]

Dear colleagues,

We would like to inform you that the deadline for paying the first installment of the tuition fee has been extended until 08.11.2022, 14:00 PM.

It can be paid at the UTCN Tax Office (Str. Daicoviciu, no. 15) or online, through the platform websinu.utcluj.ro (section “Pay taxes online”), except for Tuesday, 08.11.2022 , where fees can only be paid physically.

Students who do not pay this fee by the aforementioned deadline will be expelled, according to the ECTS regulation, which can be consulted here.

We attach to this article both the Fee Regulation for the academic year 2022/2023 and the Decision of the Board of Directors of 01.11.2022, which regulates aspects regarding the payment of fees.

For any further information, concerns or curiosities, we are at your disposal on the Facebook page or at our gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTinformsYou

Tag-uri