OSUT te Informează - Program EURO 200

Știri 18 mai 2023

Dragi colegi,

Dorim să vă informăm că se pot depune cereri pentru programul Euro 200, care presupune acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023.

Actele necesare pentru a aplica sunt: cerere tip (care se regăsește pe site-ul facultăților), copie certificat naștere sau act identitate, copii certificate naștere și acte identitate ale membrilor familiei, adeverință prin care se dovedește calitatea de student (promovat min. 45 credite an curent - excepție fac cei din anul I de studiu), acte doveditoare venituri membrii familiei și declarație pe propria răspundere a părintelui (tutore) că venitul brut/membru familie este mai mic sau egal cu 250 lei.

Fac excepție de la calculul venitului brut lunar/familie următoarele: alocația de stat, alocația suplimentară pentru familiile cu mulți copii, bursa de studiu și bursa socială.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este luni, 22.05.2023, ora 13:00.
Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

[English version]

Dear colleagues,

We would like to inform you that applications for the Euro 200 program can now be submitted. This involves providing financial assistance for the purchase of computers for the year 2023.

The necessary documents to apply are: a standard application form (which can be found on the faculties' website), a copy of the birth certificate or identity document, copies of birth certificates and identity documents of family members, a certificate proving of your student status (with a minimum of 45 credits passed in the current academic year - except for first-year students), documents proving the family members' income, and a self-declaration by the parent (or guardian) stating that the gross income/family member is equal to or less than 250 lei.

The following are exceptions to the calculation of the gross monthly/family income: state allowance, additional allowance for families with multiple children, study grants, and social grants.

The deadline for submitting applications is Monday, 22.05.2023, until 13:00.

For any further details, clarifications, or inquiries, we are at your disposal on our Facebook page or at the Gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTInformsYou

Tag-uri