OSUT te Informează - Reminder plata taxelor aferente semestrului 1

Știri 12 ian. 2023

Dragi colegi,

Dorim să vă reamintim că termenul limită pentru plata taxei de școlarizare, precum și obligațiile financiare este 16.01.2023. Cei care nu achită aceste taxe vor fi exmatriculați, conform regulamentului ECTS, art. 9.2., iar termenul menționat anterior nu va fi prelungit.

Reînmatricularea va fi posibilă doar cu avizul Decanului facultății și al Rectorului cu condiția achitării taxei în valoare de 200 de lei, în maxim 14 zile calendaristice de la data exmatriculării, conform regulamentului ECTS, art. 9.6.  

Atașăm acestui articol atât Regulamentul de taxe pentru anul universitar 2022/2023, cât și regulamentul ECTS.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

[English version]

Dear colleagues,

We would like to remind you that the deadline for payment of tuition fees and financial obligations is 16.01.2023. Those who do not pay these fees will be expelled, according to the ECTS regulation, art. 9.2., and the aforementioned deadline will not be extended.

Re-enrollment will be possible only with the approval of the Dean of the faculty and the Rector, on the condition of paying a fee of 200 lei, within a maximum of 14 calendar days of the date of de-registration, according to the ECTS regulation, art. 9.6.

We attach to this article both the Fee Regulations for the academic year 2022/2023 and the ECTS regulations.

For any further details, concerns or curiosities, we are at your disposal on our Facebook page or the gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTinformsYou

Tag-uri