OSUT te Informează - Reminder plata taxelor

Știri 9 ian. 2023

Dragi colegi,

Dorim să vă reamintim că cea de-a doua rată din taxa de școlarizare, precum și obligațiile financiare aferente examenelor contractate din semestrul I pot fi achitate până în data de 16 ianuarie 2023, ora 14:00, la Biroul de taxe al UTCN  sau ONLINE prin intermediul acestui link.

Obligațiile financiare aferente semestrului I fac referire la restanțele din anii precedenți care vor fi susținute în sesiunea care urmează (chiar dacă studentul intenționează să nu se prezinte la examen) și recontractările materiilor din acest semestru.

ATENȚIE! 16 ianuarie 2023 este termenul limită, iar studenții care nu achită obligațiile financiare vor fi exmatriculați, conform regulamentului ECTS, art. 9.2. Menționăm că termenul limită nu va fi prelungit!

Atașăm acestui articol atât Regulamentul de taxe pentru anul universitar 2022/2023, cât și regulamentul ECTS.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

[English version]

Dear colleagues,

We would like to remind you that the second installment of the tuition fee, as well as the financial obligations related to the exams contracted in the first semester can only be paid until January 16, 2023, 2:00 p.m., at the Tax Office of UTCN or ONLINE via this link.

The financial obligations related to the first semester refer to the arrears from previous years that will be supported in the following session (even if the student intends not to appear for the exam) and the recontracting of subjects of this semester.

CAREFUL! January 16, 2023 is the deadline, and students who do not pay the financial obligations will be expelled, according to the ECTS regulation, art. 9.2. Please note that the deadline will not be extended!

We attach to this article both the 2022/2023 Academic Year Fee Regulations and the ECTS Regulations.

For any other details, concerns or curiosities, we are at your disposal on the Facebook page or at the gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTinformsYou

Tag-uri