OSUT te Informează - Reminder solicitare cazare pentru anul universitar 2023-2024

30 aug. 2023

Dragi colegi,

Vă reamintim că studenții din ani superiori pot solicita online cazarea în căminele UTCN din contul de student de pe https://websinu.utcluj.ro, până pe 31 august 2023. Solicitarea se realizează prin bifarea căsuței Înscris la cămin.

Studenții admiși în anul I licență și anul I master care au omis să solicite cazare la momentul înscrierii, o pot face printr-o solicitare trimisă electronic pe e-mail. Adresa de e-mail către care va fi trimisă solicitarea se găsește pe site-ul fiecărei facultăți împreună cu modelul de cerere și alte detalii.

De asemenea, studenții pot solicita cazare pe criterii sociale, iar conform Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor studențești ale UTCN, pot beneficia de cazare pe criterii sociale următoarele categorii de studenţi:

- studenții orfani de ambii părinți;

-studenții proveniți din case de copii sau din plasament familial;

- studenții orfani de un părinte, al căror venit pe membru de familie este inferior venitului minim pe economie;

- studenţii cu probleme medicale (boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. c);

- studenții proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute (familii cu venit pe membru de familie inferior venitului minim pe economie).

Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor studențești ale UTCN se poate consulta aici: https://www.utcluj.ro/media/decisions/2021/07/23/ROF_Camine_Cantine_studentesti_ale_UTCN.pdf

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

EN:

Dear colleagues,

We would like to remind you that senior students can request accommodation in the UTCN dorms online through their student account on https://websinu.utcluj.ro, until 31 of August , 2023. The request can be made by checking the box "Enrolled in the dorms".

First-year undergraduate and first-year master's students who have missed the accommodation request during the enrollment process can do so by sending an electronic request via email. The email address to which the request should be sent can be found on the website of each faculty, along with the request template and other details.

Furthermore, students can apply for accommodation based on social criteria. According to the Regulations for the Organization and Functioning of UTCN Student Dorms and Cafeterias, the following categories of students can benefit from accommodation based on social criteria:

-Students orphaned by both parents;

-Students coming from children's homes or foster care;

-Students orphaned by one parent, whose family income per member is below the minimum income level;

-Students with medical issues (illnesses outlined in Government Decision 558/1998, Annex II, Article 8, Letter c);

-Students from families with limited financial means (families with per-member income below the minimum income level).

You can consult the Regulations for the Organization and Functioning of UTCN Student Dorms and Cafeterias here: https://www.utcluj.ro/media/decisions/2021/07/23/ROF_Camine_Cantine_studentesti_ale_UTCN.pdf

For any further details, inquiries or questions, we are at your disposal on our Facebook page or at the Gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

Tag-uri