OSUT Te informează - Informații despre cazare

Știri 1 aug. 2022

Dragi colegi,

Revenim cu  detalii legate de cazarea în cadrul căminelor UTCN pentru anul universitar 2022-2023.

Studenții admiși în anul I licență și anul I master care au omis să solicite cazare la momentul înscrierii, o pot face printr-o solicitare trimisă electronic pe e-mail. Adresa de e-mail către care va fi trimisă solicitarea se găsește pe site-ul fiecărei facultăți împreună cu modelul de cerere și alte detalii.

Studenții din ani superiori pot solicita online cazarea în căminele UTCN  din contul de student de pe https://websinu.utcluj.ro, până pe 31 august 2022. Solicitarea se realizează prin bifarea căsuței  “Înscris la cămin ”.

De asemenea, studenții pot solicita cazare pe criterii sociale, pe baza unei cereri pe care o găsiți pe site-ul fiecărei facultăți. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor studențești ale UTCN, pot beneficia de cazare pe criterii sociale următoarele categorii de studenţi:

- studenți orfani de ambii părinți și cei proveniți din case de copii sau din plasament familial;

- studenți orfani de un părinte, al căror venit pe membru de familie este inferior venitului minim pe economie (1524 lei net);

- studenţii cu probleme medicale (boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. c), care au realizat în anul universitar anterior minim 40 (patruzeci) de credite;

- studenții proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute, (familii cu venit pe membru de familie inferior venitului minim pe economie – 1386 lei net);

Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor studențești ale UTCN se poate consulta aici: https://www.utcluj.ro/media/decisions/2021/07/23/ROF_Camine_Cantine_studentesti_ale_UTCN.pdf

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

Tag-uri