OSUT te Informează - Programul Național „Tabere Studențești” vară 2024.

2 iun. 2024

Dragi colegi,

Dorim să vă informăm că până în data de 11.06.2024, se pot depune cererile pentru înscrierea în Programul Național Tabere Studențești Vară 2024.

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele acte:

-Completarea cererii de solicitare a unui loc de tabără (Anexa 4)

-Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-După caz, documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin (1) din metodologie (Metodologie)

-Copie xerox CI/BI/Pașaport

-Copie xerox carnet de student.

Informațiile legate de transmiterea documentelor aferente înscrierii pentru un loc de tabără pot fi consultate pe site-ul fiecărei facultăți.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 14.07 - 2.09 2024.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

[EN]

Dear colleagues,

We wish to inform you that until June 11th, 2024, applications can be submitted for the 2024 National Student Camps Program.

For registration, the following documents are required:

-Completion of the application form for a camp spot (Annex 4)

-Consent decration regarding the processing of personal data

-Where applicable, supporting documents that attest to involvement in extracurricular activities or the student's inclusion in one of the social cases provided for in Article 5, paragraph (1) of the methodology (Methodology)

-Photocopy of ID card/Residence card/Passport

-Photocopy of student ID.

Information related to the submission of documents for camp spot registration can be found on the website of each faculty.

The student camps will take place from July 14th to September 2nd, 2024.

For any other details, questions, or curiosities, we are at your disposal on our Facebook page or at the Gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformează