OSUT te informează - Drepturi esențiale începutului de an universitar

10 oct. 2023

Dragi colegi,

Dorim să vă oferim informații cu privire la unele dintre cele mai esențiale drepturi ale studentului de care trebuie să țineți cont în această perioadă.

Astfel, conform Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului (CDOS), studenții beneficiază de următoarele drepturi:

  • „Dreptul la suport de curs gratuit, (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii. Cărți în format fizic pot fi cerute obligatoriu ca suport de curs pentru evaluare numai dacă sunt disponibile la biblioteca Universității;”
  • „Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul majorităţii studenților înscrişi la cursul respectiv. Studenții înmatriculați la forma de învățământ la distanță au dreptul de a fi informați în cadrul primelor două întâlniri programate;”
  • „Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând stagiile de practică.”

Mențineți-vă informați cu privire la drepturile și obligațiile studentului consultând următorul link: https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/Codul_drepturilor_si_obligatilor_studentului_din_UTCN..pdf

Dacă sesizați abateri sau nerespectări ale acestor drepturi, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

EN:

Dear colleagues,

We would like to provide you with information regarding some of the most essential rights of students that you should be aware of during this period.

According to the Code of Student Rights and Obligations (CDOS), students have the following rights:

  • The right to free course support (of at least 5 pages), in physical or electronic format, and access to all educational materials available for free in university libraries or on the faculty's website. Physical books can be required as course support for evaluation only if they are available at the University's library.
  • The right to be informed, within the first two weeks of the semester, about the analytical program, course structure and objectives, the competencies generated by it, as well as the methods of assessment and examination. Any subsequent changes to the assessment and examination methods can only be made with the agreement of the majority of students enrolled in the respective course. Students enrolled in distance learning have the right to be informed during the first two scheduled meetings.
  • The right to refuse to participate in the educational process for more than 8 hours per day, including lectures, laboratories, and seminars, except for practical internships.

Please stay informed about the rights and obligations of students by referring to the following link: https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/Codul_drepturilor_si_obligatilor_studentului_din_UTCN..pdf

If you observe any violations or non-compliance with these rights, we are at your disposal on our Facebook page or at the email address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformeaza

Tag-uri