Regulament ECTS. Modificări.

27 oct. 2023

Dragi colegi,

În urma solicitării făcute de Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în cadrul ședinței Senatului Universitar din data de 26 octombrie, au fost aprobate următoarele măsuri tranzitorii:

  1. Art. 7.14 (2) și Art. 5.3 (i) alin 2, care se referă la numărul de recontractări pe care un student le poate avea și la exmatriculări, se vor aplica începând cu anul universitar 2024-2025. Contractarea disciplinei se consideră în anul 2022-2023, prima recontractare în anul universitar 2023-2024, iar a doua recontractare în anul universitar 2024-2025.
  2. În anul universitar 2023-2024 se vor recunoaște notele obținute la activitățile aplicative promovate în anii anteriori.

Așadar, a fost acordat un an de grație, iar studenții aflați în situația celei de-a doua recontractări, respectiv cea de materie, vor avea în anul universitar 2023-2024 recontractarea examenului.

Pentru mai multe informații legate de regulamentul ECTS, îl puteți consulta aici.

Dacă sesizați abateri sau nerespectări ale acestor drepturi, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #LuptămPentruStudenți #OSUTteInformeaza

[EN]

Dear colleagues,

Following the request made by the Student Organization of the Technical University of Cluj-Napoca, during the University Senate meeting on October 26th, the following transitional measures have been approved:

  1. Article 7.14 (2) and Article 5.3 (i) paragraph 2, referring to the number of reenrollments a student can have and to expulsions, will be applied starting from the academic year 2024-2025. Enrollment in the course is considered in the academic year 2022-2023, the first reenrollment in the academic year 2023-2024, and the second reenrollment in the academic year 2024-2025.
  2. In the academic year 2023-2024, grades obtained in previous years' practical activities will be recognized.

Therefore, a grace period has been granted, and students in the situation of the second reenrollment, specifically in the case of failing a subject, will have the opportunity to reenroll in the examination during the academic year 2023-2024.

For more information regarding the ECTS regulations, you can consult it here.

If you notice any violations or non-compliance with these rights, we are available on our Facebook page or at the Gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #FightForStudents #OSUTInformsYou

Tag-uri