Scadență taxe - a treia rată

17 apr. 2024

Dragi colegi,

Dorim să vă amintim că termenul limită pentru achitarea celei de-a treia rate din taxa de școlarizare și a obligațiilor financiare restante aferente semestrului al II-lea este în data de 26.04.2024, ora 14:00, la Biroul de taxe al UTCN (Str. Daicoviciu, nr.15) sau ONLINE, ora 23:59, prin intermediul acestui link.

Obligațiile financiare aferente semestrului II fac referire la restanțele din anii precedenți care vor fi susținute în sesiunea care urmează (chiar dacă studentul intenționează să nu se prezinte la examen) și recontractările materiilor din acest semestru.

Studenții care nu vor achita aceste taxe până la termenul menționat anterior nu vor putea susține examenele și vor fi exmatriculați, conform regulamentului ECTS, care poate fi consultat aici.

Regulamentul de Taxe pentru anul universitar 2023-2024 poate fi accesat aici.

Pentru orice alte detalii, nelămuriri sau curiozități, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformează  

[EN]

Dear colleagues,

We would like to remind you that the deadline for paying the third installment of the tuition fee and any outstanding financial obligations related to the second semester is on April 26, 2024, at 2:00 PM, at the UTCN Tax Office (15 Daicoviciu Street) or ONLINE, at 11:59 PM, through this link.

Financial obligations for the second semester refer to outstanding payments from previous years that will be required for the upcoming session (even if the student intends not to attend the exams) and re-enrollment for subjects in this semester.

Students who fail to pay these fees by the aforementioned deadline will not be able to sit for exams and will be deregistered, in accordance with the ECTS regulations, which can be found here.

The Fee Regulation for the academic year 2023-2024 can be accessed here.

For any further details, inquiries, or curiosities, we are at your disposal on our Facebook page or at the Gmail address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #OSUTteInformează