Taxe de școlarizare. Obligațiile financiare aferente sesiunii.

11 ian. 2024

Dragi colegi,

Vă aducem la cunoștință că cea de-a doua rată din taxa de școlarizare, precum și obligațiile financiare aferente examenelor contractate din semestrul I pot fi achitate până în data de 15 ianuarie 2024, ora 14:00, la Biroul de taxe al UTCN  sau ONLINE prin intermediul acestui link

Obligațiile financiare aferente semestrului I fac referire la restanțele din anii precedenți care vor fi susținute în sesiunea care urmează (chiar dacă studentul intenționează să nu se prezinte la examen) și recontractările materiilor din acest semestru.

De asemenea, taxele aferente disciplinelor facultative sau din alt plan de învățământ se pot achita până în data de 16 ianuarie 2024.

ATENȚIE! 15 ianuarie 2024 este termenul limită, iar studenții care nu achită obligațiile financiare vor fi exmatriculați, conform regulamentului ECTS, art. 9.2. Menționăm că termenul limită nu va fi prelungit!

Atașăm acestui articol atât Regulamentul de taxe pentru anul universitar 2023/2024, cât și Regulamentul ECTS.

Dacă sesizați abateri sau nerespectări ale acestor drepturi, vă stăm la dispoziție pe pagina de Facebook sau la adresa de gmail: osutcluj@gmail.com.

[EN]

Dear colleagues,

We would like to inform you that the second installment of the tuition fee, as well as the financial obligations related to the exams contracted from the first semester, can be paid until January 15, 2024, at 2:00 PM, at the UTCN Tax Office or ONLINE through this link.

Financial obligations for the first semester refer to arrears from previous years that will be taken in the upcoming session (even if the student does not intend to attend the exam) and the re-contracting of subjects from this semester.

Also, fees for optional courses or from another study plan can be paid until January 16, 2024.

ATTENTION! January 15, 2024, is the deadline, and students who do not settle their financial obligations will be deregistered, according to the ECTS regulations, article 9.2. We emphasize that the deadline will not be extended!

Attached to this article are both the Fee Regulations for the academic year 2023/2024 and the ECTS Regulations.

If you notice any deviations or violations of these rights, we are at your disposal on the Facebook page or at the email address: osutcluj@gmail.com.

#OSUTCJ #weAreUTCN #LuptămPentruStudenți #OSUTteInformează

Tag-uri